IDO

Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig. Kun je wel wat hulp gebruiken?

Kom langs in de bibliotheek Gouda. Wij denken met je mee en geven je informatie zodat je verder kunt. Soms kan dat meteen, soms vragen we om terug te komen tijdens een spreekuur, zodat we wat meer tijd hebben. Het spreekuur is op dinsdag van 13.00 uur tot 15.00 uur in de Chocoladefabriek aan Klein Amerika 20 en op donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur in Van Noord aan de Lekkenburg 1. De hulp bij het Informatiepunt is gratis. Ook als je geen lid bent van de bibliotheek.

Kijk ook eens bij de computercursussen die de bibliotheek Gouda verzorgt. 

IDO in English

Goudse organisaties

Goudawijzer.nl legt uit hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in Gouda geregeld zijn. Ook wijst de website je de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in je buurt. 

Naar Goudawijzer.nl

IN Gouda
IN Gouda is er voor alle inwoners van Gouda die op zoek zijn naar informatie over zorg en gezondheid, wonen en huishouden, financiële huishouding, taal, werk en activiteiten.

Naar de website van IN Gouda

Sociaal Team Gouda
Sociaal Team Gouda is er voor jou en je omgeving wanneer je behoefte hebt aan ondersteuning. Je kunt onder andere terecht bij de Papierwinkel als je vragen hebt over geld, regelingen of schulden. Ook helpt de Papierwinkel als je een moeilijke brief hebt gekregen of als je een (digitaal) formulier moet invullen. Je kunt het Sociaal Team Gouda en de Papierwinkel bellen om een afspraak te maken: 088 900 4321. Ook kun je een e-mail sturen naar info@sociaalteamgouda.nl

Naar de website van het Sociaal Team Gouda

Landelijke organisaties


CIZ

Bij CIZ kun je zorg aanvragen op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is voor mensen die de hele dag zorg dichtbij nodig hebben of altijd toezicht. Zelf aanvragen kan via MIJNCIZ of via een papieren formulier. Je kunt ook iemand anders machtigen om de aanvraag te doen. CIZ is bereikbaar via 088 789 10 00 of via een contactformulier.

Naar de website van CIZ

CAK
In Nederland hebben 1,5 miljoen mensen te maken met het CAK. Sommigen betalen een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, verblijf in een zorginstelling of een persoonsgebonden budget. Anderen gaan op reis met medicijnen waarvoor een verklaring nodig is. Daarnaast voert het CAK regelingen uit voor mensen die anders buiten het Nederlands zorgstelsel vallen. Het CAK is bereikbaar via een contactformulier. Ook zijn er telefoonnummers per regeling

Naar de website van het CAK

SVB
Bijna iedereen kan met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te maken krijgen. Ze voeren sociale verzekeringen uit, zoals de AOW, kinderbijslag of het Persoonsgebonden budget (PGB). Kun je een sociale verzekering krijgen? Dan helpt de SVB daarbij. Zij zorgen dat je het bedrag krijgt waar je recht op hebt en geven je informatie. De SVB is bereikbaar via een contactformulier

Naar de website van de Sociale Verzekeringsbank

CBR
De meeste mensen kennen het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) van de examens voor het auto- of motorrijbewijs. Maar je krijgt bijvoorbeeld ook met hen te maken als je ouder bent dan 75 jaar en je rijbewijs wilt laten verlengen. Het CBR is bereikbaar via 088 227 77 00 en via een contactformulier

Naar de website van het CBR

DUO
DUO is de afkorting van Dienst Uitvoering Onderwijs. Als student heb je vooral met deze organisatie te maken voor je studiefinanciering en je reiskaart. Als je klaar bent met studeren en je studieschuld moet terugbetalen, gaat dat ook via DUO. Als je inburgeraar bent, kun je bij DUO geld lenen voor een cursus Nederlands als tweede taal (Nt2), een inburgeringscursus of een alfabetiseringscursus. Contact opnemen kan via 050 599 77 55. Ook kun je een servicekantoor bezoeken

Naar de website van DUO

CJIB
Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze doen de inning en incasso van verkeersboetes maar innen ook andere geldboetes. Denk bijvoorbeeld aan schadevergoedingsmaatregelen, dwangsommen en bestuurlijke boetes voor andere overheden. CJIB heeft verschillende telefoonnummers voor verschillende onderwerpen. 

Naar de website van het Centraal Justitieel Incassobureau

UWV
Als je geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kun je een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. UWV zorgt voor de uitvoering van deze en andere werknemersverzekeringen. Ook helpt UWV je bij het zoeken naar een nieuwe baan. Als je vragen hebt, kun je bellen met 088 898 92 94. Ook kun je contact opnemen via MijnUWV, je persoonlijke omgeving. 

Naar de website van UWV

Belastingdienst
Met de Belastingdienst heb je te maken als het gaat om je belastingaangifte, toeslagen, je inkomensverklaring (bijvoorbeeld als je een woning gaat huren), douanezaken (bijvoorbeeld als je iets koopt bij een buitenlandse webshop) en de motorrijtuigenbelasting. Er zijn verschillende telefoonnummers voor verschillende onderwerpen. 

Naar de website van de Belastingdienst

LBIO
LBIO is het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Hier kun je terecht voor informatie over alimentatie. Ook krijg je te maken met het LBIO als alimentatie niet wordt betaald, of als er te weinig wordt betaald. Je kunt het LBIO bereiken via 010 289 4747 of het contactformulier

Naar de website van LBIO

Raad voor Rechtsbijstand
Juridische problemen hebben te maken met wetten en regels. Bijvoorbeeld als je ontslagen bent, wilt scheiden of je uitkering is stopgezet en je het daarmee niet eens bent. Voor deze en andere juridische problemen wijst de Raad voor Rechtsbijstand de weg bij het vinden van een oplossing. Het telefoonnummer is 088 787 10 00. Een handige website van de Raad voor Rechtsbijstand is Rechtwijzer. Hierop vind je advies over welke stappen je kunt zetten om een juridisch probleem op te lossen. 

Naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand

RDW
De RDW is de organisatie die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. Een van de taken is het registreren van voertuigen: wanneer er een nieuw voertuig het land in komt, moet dat een kenteken krijgen. En als je voertuig naar het buitenland wordt geëxporteerd of wordt gesloopt, dan moet je het kenteken bij de RDW inleveren. Een andere taak van de RDW is het keuren van voertuigen: ze zorgen ervoor dat er betrouwbare garages zijn die de APK-keuring kunnen doen. De RDW is bereikbaar via 088 008 74 47 en via een contactformulier

Naar de website van de RDW

Digidingen-desk

Ben jij tussen de 14 en 21 jaar oud? Dan krijg je te maken met digitale zaken die je moet regelen bij verschillende organisaties. Bijvoorbeeld het aanvragen van je DigiD, het terugvragen van loonheffing van je bijbaan en het regelen van studiefinanciering. Maar hoe pak je dit aan? Op Digidingen-desk vind je alle informatie die je nodig hebt. Je vindt per thema stappenplannen, video’s en tips die je op weg helpen. 

Naar de Digidingen-desk