Taalhuis Gouda heeft de kwaliteit op orde

Gepubliceerd op: 17 oktober 2023 10:51

Logo Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal

Taalhuis Gouda heeft op 16 oktober 2023 een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet het Taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen.

Taalhuis Gouda scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat hebben we de bevestiging gekregen dat de functies, organisatie en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

 

Het Taalhuis levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de laaggeletterdheid in Gouda. Het Taalhuis wijst aantoonbaar mensen op de mogelijkheden die er zijn in de stad om de basisvaardigheden te verbeteren. Het Taalhuis is een verbindende factor tussen de diverse initiatieven die er zijn in Gouda om laaggeletterdheid te bestrijden en ervoor te zorgen dat de deelnemers een leven lang kunnen leren, (beter) mee kunnen doen in de maatschappij, uit een sociaal isolement komen en zelfredzaam kunnen zijn. De auditoren waren onder de indruk van het werk van het Taalhuis binnen Gouda en de enorme betrokkenheid van het Taalhuis met het onderwerp.

— Uit het auditrapport

We zijn hier natuurlijk heel blij mee! Niet alleen met de certificering zelf, maar ook met het proces ervóór. Het is goed om een checklist te hebben die ons helpt de kwaliteit op orde te brengen en te houden. 

— Wanda Prins, coördinator Taalhuis Gouda